adg tekst  

home
uitgangspunt en werkwijze
activiteiten en tarieven
de man achter adg tekst
contact
links
 


Wat doet adg tekst?

(Her)schrijven: met name non-fictie, te weten artikelen, brochures, webteksten, columns, advertenties, handleidingen, speeches, brieven, flapteksten, inleidingen, voorwoorden, fotobijschriften, speeches, necrologieën, (auto)biografieën, monografieën, essays, etc.

Redigeren en corrigeren:
alle mogelijke non-fictie en fictie van uiteenlopende omvang.

Voor wie?

Instellingen: uitgeverijen, kranten, tijdschriften, onderwijsinstellingen, reclamebureaus, verenigingen, stichtingen, administratiekantoren, banken, bedrijfsleven, etc.

Particulieren:
iedereen met een tekst waar hij/zij iets mee wil.

Nieuwsgierig naar het laten schrijven van een (levens)verhaal? Lees meer.

 Wat kost het?

Op kleinere opdrachten (8 uur of minder) is voor het (her)schrijven van een tekst
een vast uurtarief van € 60,00 euro (excl. btw) van toepassing.

Voor andere werkzaamheden en/of langer lopende opdrachten is het gehanteerde tarief
op basis van een wederzijdse overeenkomst c.q. een door de cliënt geaccepteerde offerte.