adg tekst  

home
uitgangspunt en werkwijze
activiteiten en tarieven
de man achter adg tekst
contact
links 

arie de geusMijn naam is Arie de Geus (1957).
Al vrijwel mijn hele leven ben ik met tekst en taal bezig. Dat begon al heel vroeg, met van die plastic lettertjes waarmee ik verwoed probeerde woordjes te maken. Ik zat nog maar net op de kleuterschool en was de kunst van het lezen dus nog niet machtig. Maar dat veranderde snel.

Toen ik een jaar of tien was kwam een volgende fase: het samenstellen van een eigen krant vol zelfbedachte nieuwsfeiten, maar ook het schrijven van fantasie- en stripverhalen.

Na de middelbare school – gymnasium-A, met, uiteraard, een onvervalst talenpakket – en een studie Engels begon ik in 1979 als corrector in Den Haag, bij de toenmalige Staatsdrukkerij/uitgeverij, het latere Sdu Uitgevers. Uiteindelijk werd ik daar (fonds)redacteur.  Ik heb er een schat aan ervaring opgedaan en de kneepjes van het vak geleerd. Omdat ik me door diverse ontwikkelingen (automatisering, standaardisering en digitalisering) langzamerhand meer een procesbewaker dan een redacteur voelde worden, ging ik na bijna drie decennia mijn eigen weg. Voor meer gedetailleerde informatie zie curriculum vitae.

Na een proces van herijking en zingeving, een soort ontdekkingstocht, die liep langs een kronkelige en mooie route, via twee opleidingen in de coaching en het schrijven van een roman, kwam ik ten slotte uit bij de oprichting van adg tekst in april 2012.

ademtochtZeker door het schrijven van de roman Ademtocht werd ik me weer bewust van iets wat ik eigenlijk al wist: mijn hart ligt bij het woord. En alles wat ik de afgelopen jaren heb geleerd, draagt bij aan verbreding en verdieping van mijn kennis en vooral een dieper inzicht in wie ik ben.

Terug naar mijn oude liefde dus: voortdurend met tekst bezig zijn, woorden en zinnen zoeken en ze dan tot een samenhangend geheel kneden en boetseren. Oude liefde, jawel, maar dan wel met een nieuw elan, een karrevracht frisse inzichten en een hoofd vol verse ideeën.

De soms moeizaam in elkaar passende plastic letters van weleer mogen dan zijn getransformeerd tot de aanzienlijk werkbaardere beeldschermletters, maar voor het overige is er in de kern weinig veranderd. Nog steeds gaat het erom met dezelfde passie als vroeger te zoeken naar die woorden, zinnen en ten slotte teksten die ertoe doen.

Arie de Geus

Geboortedatum
: 28 januari 1957
Geboorteplaats
: Dordrecht
Adres
: Spieringstraat 55, 2801 ZH Gouda
Telefoon
: 0182 338254
E-mail
: ariedegeus@live.nl

 

Kernkwaliteiten

Mijn (schrijf)kwaliteiten kenmerken zich door: inlevingsvermogen, creativiteit, zorgvuldigheid, oplossingsgerichtheid, helderheid en gevoel voor humor.
Bij het uitwerken van ideeën en het gestalte geven aan wat belangrijk is voor de opdrachtgever is bezieling voor mij een kernwoord. Dit begrip omvat in de praktijk vooral het steeds weer zoeken naar de kern van een boodschap en van daaruit het vinden van de juiste woorden. Intuïtie is hierbij cruciaal.


Loopbaan

2013
freelancer bij Uitgeverij De Bezige Bij te Amsterdam
oktober (2012)-maart: in opdracht schrijven biografie De derde engel
door Jan-Willem de Hoop
2012
april-augustus: in opdracht schrijven biografie Juttersbitter door Cees J. Bakker
april: oprichting tekstbureau adg tekst
1979-2009
werkzaam in diverse functies bij diverse onderdelen bij Sdu Uitgevers te Den Haag:
2004-2009 fondsredacteur bij Omgevingsrecht en Juridisch
2001-2004 redacteur bij Administratieve Informatie
1993-2001 productbeheerder bij Administratieve Informatie
1987-1993 productiebegeleider bij afdeling Formulieren
1979-1987 corrector bij Staatsdrukkerij/uitgeverij (voorloper Sdu Uitgevers)
2007-heden
freelance corrector bij Uitgeverij De Geus te Breda

 

En verder

2012
september: secretaris in het bestuur van Stichting Oude Begraafplaats Gouda
2011
juni-september: begeleiding cliënten in een PAWA-traject bij id-Plein te Rotterdam
2010
na mijn opleiding tot jobcoach:
• maart-juli stage bij Focus Nederland BV te Rotterdam,
outplacement/loopbaanbegeleiding, afgerond met stageverslag
• augustus-september werkzaam bij BV Aanbeeld te Rotterdam,
re-integratie en detachering van mensen vanuit de WWB
2009-2011
Schrijven van mijn tweede roman, getiteld Ademtocht. Deze roman is in november 2011 uitgebracht in eigen beheer. In 2005 verscheen de eerste roman, eveneens in eigen beheer, onder de titel De ontdoener.

 

Opleidingen/cursussen

2010-2011
opleiding Counselling & Coaching (niveau 1) bij Academie voor Counselling en Coaching, theorie en praktijkeisen, in december 2011 afgesloten met diploma.
2009-2010
opleiding jobcoach bij Balanced Values Inc.
Modules: sociale wet- en regelgeving en arbeidsrecht, gesprekstechnieken en sociale vaardigheden, de rol van keuringsarts en arbeidsdeskundige, management & organisatie, in oktober 2010 afgesloten met een diploma
1988-2004
een groot aantal beroepsgerelateerde cursussen, waaronder computervaardigheden (word, excel, access), public relations, basiscursus uitgeverij, projectmanagement en auteursmanagement. Div. certificaten
1976-1979
Engels MO-A aan de Nutsacademie te Rotterdam. Deelcertificaat
1975-1976
rechtenstudie aan de Rijksuniversiteit Utrecht. Afgebroken
1969-1975
gymnasium-A aan het Chr. Lyceum te Dordrecht (vakkenpakket: Nederlands, Latijn, Grieks, Engels, Duits, Geschiedenis, Aardrijkskunde). Diploma

 

Liefhebberijen (naast schrijven)

• Lezen: fictie en non-fictie
• Hardlopen
• Wandelen in de natuur
• Luisteren naar muziek
• Brede culturele, maatschappelijke en historische belangstelling

TERUG