adg tekst  

home
uitgangspunt en werkwijze
activiteiten en tarieven
de man achter adg tekst
contact
links

 


Informatie-overdracht is van cruciale betekenis in onze samenleving. Maar dan wel graag de juiste informatie, die door de ontvanger wordt geïnterpreteerd zoals de zender heeft bedoeld.

Een open deur, zou je zeggen.
Desondanks gaat er op alle niveaus nog te vaak te veel mis. In gesprekken, in vergaderingen, bij presentaties, in toespraken en in telefonische contacten. Op organisatieniveau en tussen individuen onderling.

Steeds meer lijken we communicatie-eilandjes te worden in een onmetelijke oceaan van ruis, en met de branding spoelt veel communicatief wrakhout aan. Misschien zelfs af en toe een fles met een wanhopige boodschap, woorden die een beter lot hadden verdiend.

Als woorden schakels zijn in de keten die we communicatie noemen en als iedere keten zo sterk is als zijn zwakste schakel, dan is het geen verrassing hoe belangrijk het is de juiste woorden te kiezen. Namelijk precies die woorden die rechtdoen aan de situatie of de context.

Arie de Geus, de man die zijn initialen aan dit bureau heeft verbonden, gelooft heilig in de kracht van het woord, is vol passie voor het werken met teksten en gaat hierbij uit van een specifieke werkwijze.

Met name het geschreven woord is altijd al extra vatbaar geweest voor communicatieve uitglijders. In geschreven tekst is nu eenmaal geen sprake van lichaamstaal waarop men zich kan richten, en ook niet van intonatie of volume. De woorden moeten het dus helemaal op eigen kracht doen.

En dat alles in een tijd dat met steeds meer teksten steeds meer mensen worden benaderd met, zo lijkt het althans, een steeds twijfelachtiger resultaat.

Enerzijds zijn er meer mensen dan ooit tevoren die teksten produceren, zeker sinds de komst van internet. Tegelijkertijd heeft niet iedereen evenveel taalgevoel in huis of is iemands woordenschat niet in alle gevallen toereikend. Op zich niet erg: iedereen heeft zo zijn of haar eigen kwaliteiten. Maar het is wel goed je bewust te zijn van je eventuele beperkingen in dit opzicht en van de enorme impact van het woord, zowel bij correcte als incorrecte toepassing.
Verkeerd gekozen of foutief gespelde woorden roepen namelijk niet alleen irritatie op, maar kunnen ook een onjuiste interpretatie tot gevolg hebben, en daarmee aanleiding geven tot financiële en/of imagoschade, tijdverlies en verspilde energie.

Ontoereikende teksten zijn als losse flodders: ze worden afgevuurd maar raken niets. Teksten met zinnen, dat wel, maar zonder zin. Dit soort teksten zou te voorkomen zijn als er vooraf werd geïnvesteerd in kwaliteit. Als iemand in de arm zou zijn genomen die kijkt met de frisse blik van de buitenstaander en de scherpe blik van de taalkundige.

Kwaliteit behelst meer dan alleen het bedenken van een goede tekst, het betekent in de eerste plaats duidelijkheid waar het in die tekst om moet gaan.

TERUG