adg tekst  

home
uitgangspunt en werkwijze
activiteiten en tarieven
de man achter adg tekst
contact
links
 

 


adg tekst heeft als uitgangspunt: bijdragen aan een beter begrip tussen mensen. Daartoe worden teksten die onder handen zijn onderworpen aan een test. Deze zogeheten ‘triple E-test’ omvat drie essentiële helderheidscriteria voor een optimale tekst en de juiste interpretatie ervan.

De E’s in kwestie, te weten Eenduidigheid, Empathie en Elegantie, zijn een betrouwbare lakmoesproef voor een tekst die niet alleen maar goed is, maar ook zijn doel bereikt en dus adequaat is in de context. Hoe strak dit uitgangspunt wordt gehanteerd is uiteraard mede afhankelijk van de wensen van de opdrachtgever en van de aard van de opdracht.

Eenduidigheid: glashelder woordgebruik.
De tekst is slechts voor één uitleg vatbaar, ondubbelzinnig en consistent, maar zonder te ontaarden in stereotypen, starheid of jargon.
Je wilt namelijk dat mensen je boodschap begrijpen.

Empathie: onbelemmerde ontvangst.
De tekst is volledig afgestemd op degene die je wilt bereiken, maar zonder de oorspronkelijk beoogde boodschap uit het oog te verliezen.
Je wilt namelijk dat mensen zich aangesproken voelen door je boodschap.

Elegantie: puntgave stijl.
De tekst leest als een trein en bevat tot de verbeelding sprekende formuleringen die bijna als vanzelf bij de lezer binnenkomen en beklijven, maar zonder door te slaan naar mooischrijverij.
Je wilt namelijk dat mensen je boodschap (uit)lezen.

(N.B.: Het gaat hierbij vooral om non-fictie. In sommige literaire teksten gelden voor wat deze criteria
betreft andere normen en kunnen bijvoorbeeld ambivalentie, gebrek aan afstemming en vervreemding
juist bewuste oogmerken zijn.)

Deze drie elementen vertegenwoordigen elk een belangrijke pijler in de ideeën- en ervaringswereld van Arie de Geus.

  • Eenduidigheid. In de bijna drie decennia dat hij werkzaam was bij een (juridische) uitgeverij heeft hij geleerd hoe belangrijk het is dat niemand hoeft te gissen naar de betekenis van je uitingen.
  • Empathie. Na de coachingopleidingen die hij volgde is het hem duidelijk geworden dat inlevingsvermogen in en betrokkenheid bij de ander onontbeerlijk zijn om die ander daadwerkelijk te bereiken, en dit geldt echt niet alleen voor coachinggesprekken.
  • Elegantie. Als literatuurliefhebber en schrijver van twee romans weet hij dat stijl een machtig middel is om werkelijk door te dringen tot de lezer en hem ‘erbij’ te houden.

 Het beeldmerk van adg tekst is een krachtig symbool, dat staat voor de wijze waarop verschillende elementen in elkaar grijpen. In dit geval zijn deze elementen woorden die tot zinnen gesmeed worden, die zich op hun beurt als een keten aaneenrijgen tot een tekst. Op zo’n manier dat die tekst niet langer een verzameling woorden is, maar een eenheid vormt. In een goed geformuleerde boodschap lost het zelfstandige woord als het ware op en stelt zich samen met de andere woorden ten dienste van de betekenis.

TERUG