adg tekst  

home
uitgangspunt en werkwijze
activiteiten en tarieven
de man achter adg tekst
contact
links
 

 


adg tekst heeft als uitgangspunt: bijdragen aan een beter begrip tussen mensen. Daartoe worden teksten die onder handen zijn onderworpen aan een test. Deze zogeheten ‘triple E-test’ omvat drie essentiële helderheidscriteria voor een optimale tekst en de juiste interpretatie ervan.

De E’s in kwestie, te weten Eenduidigheid, Empathie en Elegantie, zijn een betrouwbare lakmoesproef voor een tekst die niet alleen maar goed is, maar ook zijn doel bereikt en dus adequaat is in de context. Hoe strak dit uitgangspunt wordt gehanteerd is uiteraard mede afhankelijk van de wensen van de opdrachtgever en van de aard van de opdracht.

Eenduidigheid: glashelder woordgebruik.
De tekst is slechts voor één uitleg vatbaar, ondubbelzinnig en consistent, maar zonder te ontaarden in stereotypen, starheid of jargon.
Je wilt namelijk dat mensen je boodschap begrijpen.

Empathie: onbelemmerde ontvangst.
De tekst is volledig afgestemd op degene die je wilt bereiken, maar zonder de oorspronkelijk beoogde boodschap uit het oog te verliezen.
Je wilt namelijk dat mensen zich aangesproken voelen door je boodschap.

Elegantie: puntgave stijl.
De tekst leest als een trein en bevat tot de verbeelding sprekende formuleringen die bijna als vanzelf bij de lezer binnenkomen en beklijven, maar zonder door te slaan naar mooischrijverij.
Je wilt namelijk dat mensen je boodschap (uit)lezen.

(N.B.: Het gaat hierbij vooral om non-fictie. In sommige literaire teksten gelden voor wat deze criteria
betreft andere normen en kunnen bijvoorbeeld ambivalentie, gebrek aan afstemming en vervreemding
juist bewuste oogmerken zijn.)

LEES MEER